Privacyreglement

In onze huisartsenpraktijk worden diverse persoonsgegevens van jou verwerkt. Dit is noodzakelijk om je medisch goed te kunnen behandelen. Zo worden bij verwijzing naar specialisten en andere hulpverleners belangrijke medische gegevens meegegeven. Een gemeten nierfunctie bijvoorbeeld wordt aan de apotheker doorgegeven om veilig medicijnen te kunnen verstrekken. Ook voor de financiële afhandeling van de behandeling zijn persoonsgegevens nodig.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Naast deze  algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. De AVG-Helpdesk voor Zorg, Welzijn en Sport heeft alle informatie op het gebied van AVG en Privacy gebundeld.

 

AVG Helpdesk voor Zorg, Welzijn en Sport

 

 

In ons privacyreglement vind je meer informatie over hoe wij omgaan met jouw privacy en kunt je lezen over je rechten en plichten.

Stichting GAZO, waar Hondsrugpark Gezond bij aangesloten is,  heeft ook een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld: Anat Fuldauer. De FG ziet toe op de toepassing en naleving van de AVG.
Indien je vragen of klachten hebt over hoe wij omgaan met jouw privacy, dan kun je haar bereiken via privacy@gazo.nl .
Je kunt ook bellen met het Bedrijfsbureau van GAZO: 088 299 2000.