Zorgkosten

Wat wordt wel en wat wordt niet vergoed?

In Nederland heeft iedereen een basis zorgverzekering met een verplicht eigen risico. Een deel van de zorg die je ontvangt vanuit de huisartsenpraktijk wordt volledig door je zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Dat is de zogenaamde ‘reguliere huisartsenzorg’.

Voor een ander deel geldt een eigen risico. Hieronder geven we een korte uitleg.

Kosten huisartsenzorg

 • De reguliere huisartsenzorg wordt volledig vanuit de basisverzekering vergoed door je zorgverzekeraar en valt niet onder het eigen risico.

  Reguliere huisartsenzorg bestaat uit telefoontjes, spreekuren en visites door huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, physician assistants en verpleegkundig specialisten die onder verantwoordelijkheid van je huisarts binnen de praktijk werkzaam zijn.

 • Een deel van de zorg valt onder het eigen risico. Dat betekent dat je voor deze zorg eigen risico betaalt aan je zorgverzekeraar, tenzij je voor dat kalenderjaar al je volledige eigen risico hebt betaald.

  Extra onderzoek, verwijzingen en medicatie via de huisarts vallen onder het eigen risico.

  Hieronder noemen we een aantal voorbeelden van zorg die onder het eigen risico valt. Deze lijst is niet compleet. Controleer daarom zelf altijd bij je zorgverzekeraar of zorg onder het eigen risico valt of niet. Het gaat om onder andere:

  • Voorgeschreven medicijnen;
  • Bloedafname en -onderzoek;
  • CRP-sneltest;
  • Urineonderzoek (behalve bij een vermoeden blaasontsteking)
  • Alle kweken die worden afgenomen (inclusief SOA-test en kweken van ontlasting);
  • Uitstrijkjes*;
  • Teledermatologie;
  • Hartritmeonderzoek door middel van event recorder;
  • Onderzoeken in het ziekenhuis (bijvoorbeeld röntgenfoto, echo, CT-scan, ECG, holteronderzoek, laboratoriumonderzoeken, enzovoorts);
  • Bezoek aan een specialist in het ziekenhuis;
  • Bezoek aan een instelling voor psychologische hulp;
  • Bezoek aan een diëtist.

  *Dit geldt voor uitstrijkjes die worden aangevraagd door de huisarts. Uitstrijkjes in het kader van het Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker worden door de overheid betaald en vallen niet onder het eigen risico.

 • Je kunt een afspraak met je huisarts kosteloos, tot 8 uur van tevoren, afzeggen. Als je jezelf niet afmeldt of niet verschijnt op een afspraak, dan zijn wij genoodzaakt om jou  €15,- in rekening te brengen.

 • Spoedconsulten en visites in de avond, nacht en weekend door de huisartsenpost worden vergoed door je ziektekostenverzekering (basispakket). Een bezoek aan de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis valt onder je eigen risico, de huisartsenpost niet. Dit scheelt je al gauw meer dan € 150.